Watervernissen

Uit respect voor het milieu en uw gezondheid heeft BASIN de afgelopen jaren belangrijke inspanningen geleverd om u een reeks ecologisch verantwoorde vernissen en aanverwante producten te kunnen aanbieden. Omdat traditionele verfproducten op basis van solventen onder steeds grotere druk komen te staan wat betreft wetgeving en regelmentering, is het de bedoeling het gamma van waterproducten nog verder uit te breiden en te promoten. De voordelen van BASIN watervernissen zijn legio: zo zijn er de voordelen voor uw gezondheid in de eerste plaats, maar ook voor uw vergunningen en verzekeringen zullen ze een pluspunt betekenen: forse besparingen in de aankoop van allerhande verdunners en laten we vooral het milieu-aspect niet vergeten.

 

Product