Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze website is eigendom van Basin Chemie nv.

Contactgegevens:

Beernemsteenweg 85

B-8750 WINGENE

Tel: +32 (0)51 65 00 10

BTW BE 0403.102.504

info@basin.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden alsook de privacy- en cookieverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, slogans, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en alle andere bestanddelen van de website, evenals de selectie en vormgeving ervan alsook de voorstelling en structuur van de erop vervatte informatie, genieten intellectueelrechtelijke bescherming en behoren de nv Basin Chemie van de website of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaande toestemming van de nv Basin Chemie van de website de website en/of onderdelen ervan te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verkopen, te verhandelen of anderszins over te dragen, of enige rechten hierop te verlenen aan derden

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onderhavige website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De nv Basin Chemie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de nv Basin Chemie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De nv Basin Chemie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De nv Basin Chemie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De nv Basin Chemie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De nv Basin Chemie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand beweerdelijk zou lijden door voort te gaan op de informatie die op de website te vinden is. Op geen enkele wijze kan de gebruiker enige rechten ontlenen aan de informatie die op de website wordt weergegeven, of kan de nv Basin Chemie aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit het gebruik van de website, inclusief de daarin opgenomen weblinks naar andere websites.