Privacyverklaring

Privacyverklaring

De nv Basin Chemie hecht belang aan de privacy van de gebruiker. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt (o.m. via het contactformulier). Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer van de nv Basin Chemie en om de gebruiker op de hoogte te houden van haar activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kunt de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De nv Basin Chemie kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, onder meer m.b.t. browser type of IP-adres, het besturingsprogramma van de gebruiker of de domeinnaam van de website via dewelke de gebruiker onderhavige website bereikt, of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit maakt het de nv Basin Chemie mogelijk de recreatex-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via het gebruik van de website verkregen worden, en ten aanzien van wie de gebruiker zich kan richten, is de nv Basin Chemie, met maatschappelijke zetel gelegen te 8750 WINGENE, Beernemsteenweg 85, ondernemingsnummer 0403.102.504.

Cookieverklaring

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt de website gebruik van “cookies”. Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker. Soms wordt een cookie geplaatst door een andere partij dan de uitbater van de website (zogenaamde third party cookies).

De webserver van de nv Basin Chemie registreert het “click-and-surfgedrag” van de gebruiker teneinde de toepassingen en het gebruik van de website te optimaliseren. De website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Desgewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.

De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te wijzigen. De nv Basin Chemie wijst de gebruiker er echter op dat in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunnen worden benut.